شرکت

معرفی استودیو فکر مثبت

آغاز کار طراحی گرافیک قبل از راه اندازی استودیو فکر مثبت در حال کار به صورت آزاد بودم، این بار در  داستان تاسیس استودیو فکر مثبت توسط ایمان امین الشریعه را در ادامه بخوا...